ĐÔNG LA — MIÊU LUẬT – ĐÀI BẮC

Cần tuyển 01 Nam
Tuổi: 20 – 27 Tuổi
Công việc: Hàn điện, hàn hơi, công nhân sắt thép
Lương cơ bản : 23100 đài tệ
Khoảng 46 hr/ tháng, thứ 7 tăng ca tính riêng. Công việc làm 1 ca.- Nếu giao tiếp được mỗi tháng thưởng thêm 1500 đài tệ.
Yêu cầu :Lấy lao động đi mới.Chiu khó, ngoan ngoãn biết hàn điện, hàn hơi, sắt thép
– Không lấy lao động thuận tay trái, mù màu, cận viễn thị
–  Lao động cần ra ngoài theo công trình
– Ký túc trong xưởng,có bếp có thể nấu ăn, công xưởng cung cấp đồ để tử nấu. Tháng trừ 2000 tiền ăn ở, nếu biểu hiện tốt sẽ trả lại 2000 xem như tiền thưởng.