Thế Minh ( Phong Nguyên – Đài Trung): Cần 5 nam, thời hạn 3 năm.Công xưởng sản xuất thiết bọ phòng cháy chữa cháy.Nội dung công việc : thao tác chủ yếu bánh răng, máy cắt.Ưu tiên ld có kinh nghiệm điện nước, kỹ thuật phòng cháy.Yêu cầu: cao 165 cm, nặng 55kg, ngoan ngoãn tính phục tùng cao.Lương cơ bản 23100 đài / tháng, tăng ca 3-4h/ngay trở lên, hiện lương lđ trong xưởng trên dưới 4 vạn (có bảng lương đi kèm).Lấy cả ld đv