Tên công xưởng: Công ty HH công nghiệp Cảnh Long鐛隆工業有限公司
-Địa chỉ làm việc: Khu Đại An TP Đài Trung
-Thao tác chủ yếu: Hàn điện. Gia công: nhôm hợp kim, là Mo, sắt tây…
-Thời hạn hợp đồng: 3 năm
-Yêu cầu: Cần 1 nam, 162cm trở lên, 20-35 tuổi, 50kg. Đã kết hôn,lấy đi mới hoặc đvr. Phối hợp tăng ca, chịu vất vả.
-Lương cơ bản: 23.100NT+ Tăng ca và ngày lễ, tết.

  • Kí túc ở ngoài
    -Hiện tại tăng ca Hiện tại 60-80h/tháng.
    -Chủ trừ tiền ăn ở 2500ĐT
    -Hình thức tuyển: Gửi form.