VIỆN HÒA KHẢNG
1. Thời hạn hợp đồng : 3 năm
2. Địa chỉ: CHƯƠNG HÓA, ĐÀI TRUNG
3. Ngành nghề : chăm sóc người già , người bệnh … tùy sắp xếp của quản lý.
4. Cần tuyển : 2 NAM MỚI
5. Tuổi : 27~37
6. Tiêu chuẩn: Nam: Cao>165, nặng >58 kg
7. Tình trạng hôn nhân : Không yêu cầu.
8. Kinh nghiệm công việc: Không yêu cầu
9. Trình độ học vấn : cấp 2 trở lên
10. Lương CB: 23 100 NT$.
11. Phí ăn ở: trừ 3000 NT$
12. Tăng ca: 2h/ ngày
13. Hình thức tuyển : gửi form
14. Dự kiến xuất cảnh : Tháng 11.2019