Nhà máy : Quang Dương
địa điểm: CAO HÙNG
CầnTuyển: 60 NAM
Yêu cầu:Chiều cao, cân nặng Không yêu cầu
Tuổi 20-31 -Nhận Đi mới & đi về rồi
Công việc : LOẠI BỎ BAVIA NHÔM, HỘP NHÔM, ÉP………..
SẢN PHẨM CHÍNH CHẾ TẠO LINH KIỆN XE MÁY
Tăng ca :2-3 giờ/ngày
lương thực lĩnh 2V8 gần đây
Ktx: ngoài
Mức lương :23,100 Đài tệ
Tuyển trực tiếp 13-14/11
Xuất cảnh : tháng 1/2020