TUẤN MINH – THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG
Địa chỉ : 臺中市太平區太平里永豐路157巷23號
Nhà máy sản xuất chế tạo linh kiện kim loại
Cần 01 nam, cao 168 trở lên
Tuổi 20 – 25
Cần ld sang đó thao tác máy tiện CNC,
Ưu tiên ld có kinh nghiệm, tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tăng ca 2-3 tiếng/ ngày