KIỂU NAI – KHU VỤ PHONG, ĐÀI TRUNG
Nhà máy sản xuất chế tạo kim loại
Cần 02 nam, tuổi 20 -30
Cao 165 trở lên
Cần ld sang đó thao tác máy, đánh bóng, lắp ráp
Ưu tiên ld tốt nghiệp trung cấp trở lên, chưa kết hôn
Ưu tiên ld chịu khó , phối hợp tăng ca
Đã có ld quay lại Yêu cầu lên gặp chủ qua skype
Tăng ca 2-3 tiếng/ ngày