HƯNG GIAI – NGHI LAN , ĐÀI BẮC
Nhà máy làm cơ khi kim loại và nhôm
quota sẵn, cần lđ đầy đủ hs xc gấp
cần 1 nam
nam cao 165 trở lên
tuổi 20-35
Ld sang đó thao tác máy, mài, mạ và làm các công việc chủ giao
nhà máy nghỉ 4 ngày ,thứ 7 tăng ca
đã có ld việt nam làm việc
tăng ca bình quân 3h/ngày