Đơn hàng Toàn Hồng

Địa chỉ :khu nam tp Đài Trung

Cần tuyển: 1 nam tuổi từ 23-30, cao 165,

Công việc: sang làm thao tác máy cơ khí (sản xuất các loại bánh răng và các sản phẫm ngũ kim).

Ăn ở trừ 2000/tháng, ký túc ngoài. Tăng ca rất nhiều, hiện tại là 5h/ngày.

Đơn được chọn sẽ lên gặp lại mg xác nhận lại công việc, Đơn lấy lao động mới.