1. Công Ty : VIỆT TÂN
2. Địa điểm : Chương hóa – Đài trung
3. Thời hạn hợp đồng : 03 năm
4.Số lượng tuyển : 01 nam , 01 nữ
5 Điều kiện Tuyển :
Chiều cao : nam từ 160cm , nữ từ 160 cm trở lên
Cân nặng : nam 55kg, nữ 45kg trở lên
Tuổi : 20-35
Học Lực : cấp 2 trở lên
Tình trạng hôn nhân : Không yêu cầu
7. Nội dung công việc : Làm về cơ khí, thao tác máy, linh kiện ngũ kim…
Nam thể lực tốt, cẩn thận, phối hợp tăng ca.
Nữ ban ngày làm các công việc trong xưởng, tối ngủ cùng bà cụ (nữ không trừ ăn ở)
8. Số giờ tăng ca : tăng ca 40-60 tiếng / tháng.
9. Mức lương cơ bản 23100NT
10.Tiền ăn ở : trừ 2500NT ăn ở đối với lao động nam, lao động nữ không trừ
11. Hinh thức : gửi form