Tên nhà máy : Kiệm phú
1.Địa chỉ : khu Dương Mai, TP. Đào Viên
2.Tuyển Số lượng : 3 nam (lấy lao động mới + đi về rồi )

3.Yêu cầu : độ tuổi từ 20-30, chiều cao trên 165cm, cân nặng từ 60-70kg.
4.Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
5.Sản phẩm: Sản xuất cửa nhôm , khung cửa nhôm và các kim loại khác
Nội dung công việc: lắp ráp , thao tác máy,hàn .
Yêu cầu lao động: biết cơ khí : hàn điện , co2, có kinh nghiệm liên quan
5.Thời gian làm việc : cố định 8h/ ngày + tăng ca
6.Phí ăn ở : trừ 2500 đài tệ/ 1 tháng kí túc, các ngày làm việc có cung cấp bữa ăn trưa.
Tăng ca: tăng bình quân 2-4h/ngày

7. Hình thức tuyển: gửi form