HUỆ LÂM : KHU LÔ TRÚC – ĐÀO VIÊN
CẦN GẤP 10 NAM – DƯỚI 40 TUỔI, CAO 160cm – 55kg. – ĐI MỚI,ĐVR.
Công việc : gia công cơ khí,lắp ráp , gia công sx răng xe, gia công ống sắt nhỏ…Làm thêm : 3-4h / ngày. .
Chi phí ăn ở: trừ 2500 đài tệ / tháng tiền ở, chủ trợ cấp tiền ăn 2500 đài tệ/ tháng, điện nước tự chi trả.
====> GỬI FORM + PV LINE