1 Tên nhà máy Ổn THẮNG PHÚC
2 Địa điểm làm việc
CHƯƠNG HÓA – LỘC CẢNG .
3 Mô tả công việc LÀM CƠ KHÍ – TiỆN CNC
4 Hình thức tuyển GỬI FORM
5 Thời hạn hợp đồng 3 NĂM
6 Yêu cầu  LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
7 Tình trạng tăng ca 2-3h/ngày
8 Yêu cầu Số lượng – giới tính 3 NAM
Tuổi 22-30 TUỔI
Chiều cao – cân nặng 165 TRỞ LÊN
Tình trạng hôn nhân KHÔNG YÊU CẦU
Trình độ CẤP 3
Kinh nghiệm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG