TRÍ UY Tân Bắc 1 nữ 18-30 tuổi, cao 152 trở lên, CHỈ LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI, không được cận thị, cần phối hợp luân ca, tăng ca.Cung cấp độ dài của bàn tay. Công ty làm về linh kiện điện tử, công việc kiểm hàng và thao tác tác máy.Tăng ca 2h/ngày, trừ tiền ăn ở 2500, tiết kiệm theo quy định. Công ty đã có người lđ Việt, kí túc xá ngoài xưởng.Gửi form+ Line check tiếng phí 5200
địa chỉ: 新北市新店區復興路43號 số 43 đường Phục Hưng khu Tân Điếm, tp Tân Bắc