CÔNG TY  ĐIỆN TỬ HOÀN ĐẠT.
Địa chỉ: Vĩnh Liên – Hồng Đạt – Đào Viên

Cần tuyển 1 Nữ – Thời hạn 3 Năm

Yêu cầu cao 155 cm trở lên, 21-27 tuổi, ( yêu cầu lao động đi về rồi, 1 lần, đủ 3 năm)

Công việc: Lắp ráp các linh kiện điện tử, cắt bavia, thao tác máy.

– Làm luân ca hoặc làm ca đêm trong thời gian dài Tăng ca 4 tiếng / ngày

Hình thức tuyển : pv + skype