GIA VĂN – CƠ LONG – ĐÀI BẮC
Đc: Tầng 2 số 57 đường Hậu Hiền – khu Thất Đổ – Cơ Long – Đài Bắc
Tuyển 02 nữ – Thời hạn 3 năm, 158cm trở lên, 20 đến dưới 35 tuổi, CHỈ LẤY ĐI VỀ RỒI, yêu cầu tiếng tốt, tay chân linh hoạt, không có mồ hôi tay
Công việc::Xưởng làm điện tử, thao tác máy móc
Tăng ca 60h/tháng, có mùa nhiều việc có mùa ít việc, yêu cầu phối hợp tăng ca
Trừ tiết kiệm 3.000 Đài tệ
Trừ ăn ở 2.000 Đài tệ, cung cấp bữa ăn đi làm và bữa tăng ca, điện nước tự túc
Hình thức tuyển: Gửi form + clip giới thiệu bản thân + clip kiểm tra mồ hôi tay