Nhà máy Công Đắc – Địa chỉ làm việc: Ngũ Cổ – Tân Bắc – Đài Bắc

– Thời hạn hợp đồng: 03 năm –

Nội dung công việc: làm các sản phẩm điện tử, đứng máy thao tác, kiểm tra hàng, đóng gói, chạy phim, lắp ráp linh kiện theo dây truyền,

CÔNG XƯỞNG LÀM 2 CA, YÊU CẦU LAO ĐỘNG PHẢI PHỐI HỢP –

Số lượng nhập cảnh: 05 nữ mới hoặc đi về rồi, tuổi từ 30 trở xuống, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, KHÔNG ĐƯỢC THUẬN TAY TRÁI

– Lương cơ bản: 23,100 đài tệ + tiền làm thêm (TĂNG CA KHOẢNG 3H/NGÀY)

– Yêu cầu tuyển chọn: nữ mới hoặc đi về rồi

– Hình thức tuyển: gửi form