Nhà Máy ĐIỂN PHẠM
-ĐỊA CHỈ: -SỐ 1 – ĐƯỜNG NAM NHỊ – TP CAO HÙNG
Số lượng 10 Nữ
-Chiều cao 152 cm. nặng 45 kg trở lên
Tuổi 18-30 tuổi
-không lấy cận thị + mù màu ko lấy , KHÔNG VIÊM GAN B.
– nhà máy có hơn trăm lao động việt nam đang làm việc.
-Công nhân thao tác máy sản xuất thẻ nhớ , chất bán dẫn , kiểm tra hàng , đóng gói vận chuyển hàng….
-Tăng ca nhiều: 3h/ngày
-Lương cở bản 23100 đài tệ , tăng ca tính theo luật lao động
-Nhà máy cung cấp bữa trưa , 1 bữa 28 đài tệ.
_xuất cảnh tháng 11/2019