NHÀ MÁY ĐIỂN PHẠM- CAO HÙNG
1.ĐỊA CHỈ: số 1 – ĐƯỜNG NAM NHỊ – TP CAO HÙNG
2.Số lượng 10 Nữ
3. Tiêu chuẩn: Chiều cao 155 cm. nặng 45 kg trở lên -Tuổi 18-30 tuổi
-không lấy cận thị + mù màu ko lấy , KHÔNG VIÊM GAN B.
4.Công nhân thao tác máy sản xuất thẻ nhớ , chất bán dẫn , kiểm tra hàng , đóng gói vận chuyển hàng….
5.Tăng ca nhiều: 3h/ngày
6.Lương cở bản 23100 đài tệ , tăng ca tính theo luật lao động
7.Nhà máy cung cấp bữa trưa , 1 bữa 28 đài tệ.
8.Xuất cảnh tháng 12/2019

9.Hình thức tuyển: gửi form+ skype