Công ty THÁI BẢO

Địa điểm GIA NGHĨA- ĐÀI TRUNG

Thời hạn hợp đồng 3 NĂM Mô tả công việc Điện tử

Mức lương trung bình Lương cơ bản 23100 NT$ Không trừ phí phục vụ trong suốt 3 năm làm việc

Tăng ca Hiện tại tăng ca khoảng 60h /tháng trở lên

Số Lượng 15 Giới Tính Nam. LẤY CẢ MỚI VÀ ĐVR

Chiều cao Chiều cao chuẩn 165 trở lên Cân nặng Không yêu cầu Tuổi 18 – 32 tuổi Học Lực Cấp 3

Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu

Ngoại ngữ Tiếng Trung

Yêu Cầu Khác Lao động không mù màu, cận thị , phải phối hợp tăng ca và làm theo sự sắp xếp của chủ quán.