Công ty THÁI BẢO
Địa điểm GIA NGHĨA- ĐÀI TRUNG
Thời hạn hợp đồng 3 NĂM
Mô tả công việc Điện tử
Mức lương trung bình Lương cơ bản 23100 NT$
Không trừ phí phục vụ trong suốt 3 năm làm việc
Tăng ca Hiện tại tăng ca khoảng 60h /tháng trở lên
Số Lượng 20 Giới Tính Nam, lấy cả lao động mới và đi về rồi.
Chiều cao chuẩn 165 trở lên Cân nặng Không yêu cầu
Tuổi 20- 30 tuổi Học Lực Cấp 3
Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Ngoại ngữ Tiếng Trung
Yêu Cầu Khác Lao động không mù màu, cận thị
Lao động không hình xăm