1. Nhà máy: TUẤN ĐOAN
2. Địa chỉ nhà máy: Đào Viên
3. Đã có LĐ Việt Nam.

4. Nội dung công việc: .
Nhà máy điện tử: hàn bản mạch, lắp ráp
5. Thời hạn hợp đồng: 03 năm
CHỈ LẤY LAO ĐỘNG ĐI MỚI

II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN:
1. Số lượng : 20 nữ
2. Trình độ: cấp 3
3. Độ tuổi: 18-32
4. Chiều cao: 1m50
5. Cân nặng: 45kg trở lên 6. Tình trạng hôn nhân: ko yêu cầu
7. Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công xưởng
8. Không nhận lao động đi lại
9. Yêu cầu khác: ngoan, phối hợp tăng ca, KHỎE MẠNH, khéo léo

III – CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Lương cơ bản: 23.100 đài tệ
2. Tăng ca: làm 8 – 16 tiếng/ngày
Nhà máy tăng ca nhiều
3. Thông tin khác: 4. Khấu trừ ăn ở: 2.500 đài tệ, cung cấp 2 bữa ngày đi làm
5. Khấu trừ tiết kiệm: 5000

IV – HÌNH THỨC TUYỂN
1. Hình thức tuyển: Form, pvan
2. Số lượng LĐ cần tiến cử: 40 3. Thời gian tuyển: 15/11/2019
4. Thời gian xuất cảnh: tháng 12/2019