Nhà máy: KINHNGUYÊN:
Địa chỉ nhà máy: Tân Trúc:
Đã có lao động Việt Nam tại nhà máy? => đã có , Loại công việc: Bản mạch điện tử:
Thời hạn hợp đồng: 3 NĂM
YÊU CẦU TUYỂN CHỌN: Số lượng 30 Giới tính:
NỮ Độ tuổi: 23-35
Chiều cao: CHUẨN 155CM TRỞ LÊN :
CÂN NẶNG: ≥ 40 KG.
Kinh nghiệm làm việc: Lao động cần có kinh nghiệm làm việc trong xưởng, xí nghiệp, ưu tiên lao động đã có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng điện tử
CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Lương cơ bản: 23.100NT$/Tháng+làm thêm
Làm thêm: Theo quy định nhà máy ( làm thêm rất tốt từ 2 trở lên )
Có thưởng và trợ cấp làm việc.
TUYỂN TRỰC TIẾP 27/11/2019 .