HẢI BÁC ĐẶC – TIỀN TRẤN, CAO HÙNG
Nhà máy sản xuất máy tính, điện tử và quang học
Cần 02nam, cao 165 trở lên
Tuổi 22 – 30
Cần ld sang đó làm lắp đặt, sửa chữa điện nước ,phối hợp với chủ
Yêu cầu ld có kinh nghiệm điện nước
Không lấy ld có hình xăm, hút thuốc, uống rượu
Đã có ld việt nam làm việc
Tăng ca 100 tiếng
thời hạn 2 năm 11 tháng