Đơn hàng: Nhà Máy Nhật Chiêu 日昭電子股份有限公司Địa chỉ làm việc: Tân Trang

  • Tân Bắc台灣新莊區新樹路234巷2號Thời hạn hợp đồng: 03 năm
  • Nội dung công việc: làm hàn bản mạch các sản phẩm điện tử, lắp ráp. đóng gói sản phẩm
    Lương cơ bản: 23.100 đài tệ + tiền làm thêm giờ (khoảng 50h/tháng)
    -Số lượng nhập cảnh: 14 nữ mới hoặc đi về rồi tiếng Trung tốt, có kinh nghiệm hàn bản mạch hoặc cắm linh kiện bản mạch SMT, 153CM trở lên, dưới 30 tuổi – Yêu cầu tuyển chọn: nữ biết điện tử, SMT càng tốt (ưu tiên có kinh nghiệm điện tử cắm linh kiện vào bản mạch, không cận thị, nhanh nhẹn, cẩn thận, thông minh, không có nhiều mồ hôi tay)
    -Hình thức tuyển: tuyển form