Nhà Máy : Diệu Thân
– Địa Điểm : Khu Cương Sơn – Cao Hùng
– Cần 5 nam. Tuổi 20 -30. Cao 165 cm . nặng 60kg.
– Công việc : Đứng máy , gia công cắt sợi dây thành phẩm
– Tăng ca : 2-3h/ ngày . Thứ 7 có tăng ca ( yêu cầu phối hợp)
– Lương : 23.100 đài tệ + tăng ca.