HÂM HÒA – THỤ LÂM – TÂN BẮC
-Tuyển 01 nam

-Thời hạn: 3 năm, 20-30 tuổi, 165cm trở lên, chăm chỉ, chịu khó, không lấy lao động đi lại
-Công việc là gia công khuôn, ưu tiên lao động có kinh nghiệm thao tác máy mài, máy tiện, máy CNC , biết sử dụng thước kẹp
-Tăng ca 2-3h/ngày
-Trừ tiền ăn ở 1.500 Đài tệ (ngày đi làm cung cấp 1 bữa, tăng ca cung cấp bữa ăn)
– Hình thức tuyển : Gửi form+ phỏng vấn Skype