Tên chủ sử dụng: VỸ THÁNH
Địa chỉ : Huyện Chương Hóa-TP.Đài Trung
Số lượng :1 nam (lao động mới)
Thời Hạn Hợp đồng: 3 năm.
Yêu cầu : độ tuổi từ 22-30 tuổi ,cao 165 trở lên nặng 60kg trở lên
Sản phẩm: sản xuất , gia công các sản phẩm kim loại nhỏ
ND công việc :Thao tác máy tiện , đóng hàng, vận chuyển…..
chú ý: Lao động có kinh nghiệm liên quan, ngoan , vâng lời , chăm chỉ làm việc, tiếng trung tốt.
Thời gian làm việc: 8h/ngày
Tăng ca bình quân 3h/ngày