Viện Quân Hinh ( 桃園市中壢區福州路102號3樓 Trung Lịch – ĐB): Cần 2 hộ lí, thời hạn 3 năm.Công việc : làm các công việc trong viện bao gồm chăm sóc người già, cho người già uống thuốc, tắm rửa vv…Yêu cầu : 20-37 tuổi, cao 155cm có sức khỏe để dìu đỡ các cụ .Lương cơ bản 23100 đài/ tháng, làm 2 ca mỗi ca 12h tính tăng ca 2h, chủ nhật đi làm tính 1000 đài/ ngày.Ưu tiên lđ đvr hoặc đi mơi tiếng tốt.Lương thục nhận trên dưới 3 vạn, có bảng lương đi kèm.Gấp

Đơn hàng hộ lý đài loan