Đối tượng tuyển LĐPT
Địa điểm 高雄市鹽埕區建國四路119號1至4樓
Lầu 4/1 số 119 đường Kiến Quốc 4 khu Diêm Trình, TP. Cao Hùng
https://www.1111.com.tw/corp/68991275/#c4
01 Giới tính Nữ (3 năm)
Nữ (1 năm 11 tháng)
Chiều cao >153 cm Cân nặng Vừa phải
Tuổi 30 – 40 TUỔI Học lực Không yêu cầu

Số giờ tăng ca Tùy tình hình tăng ca của viện. Mỗi ngày tăng ca khoảng 2 tiếng
Mức thu nhập bình quân 23.100 Đài tệ/tháng+tăng ca. Lương thực lĩnh khoảng 3 vạn
Phí ăn ở, thuế Trừ ở 2500 đài tệ/ tháng

Đơn hàng hộ lý đài loan – xuất khẩu lao đông đài loan