VĂN HẠO – TÂN BẮC
Địa chỉ:Tầng 3F, số 502, đường Viên Sơn, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc
Nhà máy chuyên sản xuất linh kiện điện tử:Cần 10 nữ
cao 155 trở lên
Tuổi từ 18 – 25
Nội dung công việc : thao tác máy móc và phối hợp làm các công việc trong công xưởng ,Công nhân sang đó chuyên làm ca đêm, không lấy lao động đi về rồi
Cần lao chăm chỉ, chịu khó, chịu được sự chỉ bảo của chủ quản.Không lấy lao động mù màu, cận thị
Tăng ca 4 tiếng/ ngày