Nhà máy: Triển Tiền
Địa điểm: Bình Trấn- Đào Viên
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Số lượng: 1 Nữ
Chiều cao: 155
Tuổi: 20-35
Lấy cả người đi Đài Loan Về
Mô tả công việc: Đóng gói linh kiện ô tô
Môi trường làm việc: Làm việc trong công xưởng
Chế độ làm thêm giờ: Theo lượng đơn hàng của nhà máy, hiện tại trên 40-60h/tháng
Mức lương cơ bản: 23.100 đài tệ/ tháng chưa tính làm thêm
Phí ăn ở: 2500 Đài tệ/ tháng
Ghi chú: Tuyển form