Nhà máy CẦN HÙNG
Địa điểm Chương Hóa ,Đài trung
– hợp đồng 3 năm
-cần 01 Nữ
-Chiều cao 1m58 trở lên
-Tuổi 20- 30
Lao động chưa từng đến Đài Loan
– sản xuất sản phẩm sợi trong may dệt
-Nhân viên thao tác máy dệt sợi, đóng gói…..
-Làm việc trong công xưởng
-Tăng ca từ 40-60h
Mức lương 23100 Đài tệ chưa tính tiền làm thêm
Phí ăn ở 2500 đài tệ / tháng (cung cấp 3 bữa)
Ghi chú GỬI FORM