Quốc Hưng (bình đông)
Tuyển 2 nam, 02 nữ . Nam cao 165 trở lên, nữ cao: 155
Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc
Nam làm ở xưởng nuôi gà
Nữ làm ở bộ phận đóng gói trứng gà phòng lạnh
Yêu cầu lao động ngoan phối hợp làm việc
Một tuần đầu mới nhập cảnh phải cách li ở kí túc, không được tính lương
Tăng ca: 1-2 tiếng/ngày theo lượng công việc
Thời hạn 3 năm