CÔNG Ty BÁC_XUYÊN
ĐỊA CHỈ : Yến Sào, TP. Cao Hùng
TUYỂN 27 NAM tuổi từ 20-37 tuổi

yeu cầu: không yêu cầu chiều cao , cân nặng
☀️ TĂNG CA : 100h/tháng CTY CHUYÊN SẢN XUẤT ỐC VÍT lao động chủ yếu thao tác máy sản xuất ốc vít, vận chuyển, đóng gói, dọn dẹp nơi làm việc
ĂN Ở TRỪ 2.500đt