LỢI HÂM – KHU CƯƠNG SƠN, CAO HÙNG
Nhà máy sản xuất chế tạo kim loại
Sản phẩm :ốc vít
Cần 01 nam, cao 160 trở lên
Tuổi 28 – 38
Cần ld sang đó thao tác máy, chế tạo sản xuất
Công việc mang tính kỹ thuật cần ld nhanh nhẹn thông minh
Công xưởng chế độ 1 ca
Tăng ca 100 tiếng
Thời hạn 1 năm 10 tháng