Nhà máy:HỒNG KỲ
Địa điểm:Đào viên
Thời hạn hợp đồng:3 năm
Điều kiện tuyển :
Số Lượng:3 Nam
Chiều cao:160 cm trở lên
Yêu Cầu Khác
Ưu tiên: những người biết sửa xe hoặc phun sơn
Biết hàn điện
Sản phẩm của nhà máy :máy móc
Nội dung công việc là : chế tạo thiết bị cơ khí,hàn điện ,phun sơn…
Số giờ tăng ca:Tăng ca2 h
Mức lương cơ bản:23.100 đài tệ/tháng
Phí ăn ở:2500 nt
Dự kiến xuất cảnh:T12/2019
Hình thức tuyển chọn:Gửi form