NHÀ MÁY” VĨNH THẮNG
1. Địa chỉ: Đài Trung

2. Nội dung: Làm việc tại nhà máy sản xuất kính áp tròng- dụng cụ y tế
3. yêu cầu: Lao động phổ thông, mắt tốt, không có hình xăm, lấy cả có chồng Đài Loan nhưng cần ghi rõ, lấy lao động đi về rồi.
4. Thời hạn: 03 năm
5. Hình thức tuyển: Gửi form nếu chủ đồng ý thì lên khám viêm gan ABC + thính lực  + phổi