CÔNG TY THỤY TƯỜNG
1.Thời hạn hợp đồng : 3 năm
2.Địa chỉ nhà máy : ĐÀI TRUNG
3. Ngành nghề : sản xuất linh kiện ngũ kim, ốc vít, thao tác máy CNC, … làm việc theo sự sắp xếp của quản lý.
4. Cần tuyển : 1 NAM MỚI
5. Tuổi : 21~35
6. Tiêu chuẩn: : Cao>160 , nặng >60kg
7. Tình trạng hôn nhân : Không yêu cầu.
8. Kinh nghiệm công việc: có sức khỏe, chịu khó, nghe lời,cần phối hợp tăng ca.
9. Trình độ học vấn : Cấp 3 trở lên
10. Lương cơ bản : 23.100 NT$
11. Phí ăn ở: trừ theo quy định
12. Tăng ca : 50~60 giờ/tháng
13. Hình thức tuyển : Gửi form
14. Dự kiến xuất cảnh : Tháng 12/2019