TRÍ HOẰNG KHU DI ĐÀ, CAO HÙNG
cần tuyển 02 Nam,3 NĂM
yêu cầu cao 170 cm trở lên,
Tuổi: 18 – 35
Sản xuất linh kiện máy, thao tác máy dập, vận chuyển nguyên vật liệu
Lương cơ bản : 23.100 đài tệ
Theo quy định nhà máy
Tăng ca 3 -4 hr/ ngày, phối hợp tăng ca thứ 7
Lao động sức khỏe tốt