GIAY BÁCH HUY
Số 261 đoạn 2 đường Trung Sơn thôn Quan Lang Khu Quan Lang TP ĐÀI NAM
02 nam; kỳ hạn: 3năm
Cấp 3 trở lên
cao 1.68cm trở lên
Sản xuất tấm giấy gợn sóng.. và vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, công việc theo sắp xếp của chủ.
Lương cơ bản 23100 đài tệ,
Phối hợp theo quy định nhà máy
Phát lương ngày mùng 5 hàng tháng
Thời gian tăng ca 3 – 4 hr/ ngày
Cug cấp chỗ ăn ở, trừ 2500 đài tệ/ tháng, những ngày không đi làm công nhân tự lo
Lao động sức khỏe tốt, ngoan ngoãn.