1. Tên nhà máy CÔN LỢI

2 Địa điểm làm việc KHU VĨNH KHANG –ĐÀI NAM

3 Mô tả công việc NM SX CÁC LOẠI TÚI NHỰA-THAO TÁC MÁY TẠO HÌNH-KHUÔN-CẮT
4 Hình thức tuyển FORM
5 Thời hạn hợp đồng 3 NĂM
6 Yêu cầu : ƯU TIÊN LAO ĐỘNG CÓ KINH NGHIỆM ĐỨNG MÁY
7 Tình trạng tăng ca 2-3H
8 Yêu cầu Số lượng – giới tính 1 NAM –ĐI VỀ RỒI+ MỚI – LAO ĐỘNG MIỀN BẮC-KẾT HÔN
Tuổi 23-32
Chiều cao – cân nặng 165 TRỞ LÊN