CÔNG TY THỤY XƯƠNG
1.Thời hạn hợp đồng : 3 năm
2. Địa chỉ nhà máy : ĐÀO VIÊN- ĐÀI BẮC
3. Ngành nghề : sửa chữa, bảo dưỡng motor
4. Cần tuyển : 1 Nam
5. Tuổi : 23-30
6. Tiêu chuẩn: : Cao>160, nặng >50kg
7. Tình trạng hôn nhân : Không yêu cầu.
8. Kinh nghiệm công việc: có kinh nghiệm hoặc có bằng cấp về điện
9. Trình độ học vấn : Cấp 3 trở lên
10. Lương cơ bản : 23.100 NT$
11. Phí ăn ở: trừ 2500 NT$
12. Tăng ca : 60-70h /tháng
13. Hình thức tuyển : Gửi form+ phỏng vấn skype
14. Dự kiến xuất cảnh : Tháng 12 .2019