Nhà máy Chiêu Lãng
Địa điểm : TP Đài trung, khu Phong Nguyên, sản phẩm chủ yếu : linh kiện cơ khí
Thời hạn hợp đồng 3 năm
Số lượng 3 giới tính Nữ
Chiều cao 155 trở lên
Cân nặng 55-65kg
Tuổi 20-30 tuổi .Học lực Cấp 3
Tình trạng hôn nhân Không Ngoại ngữ Tiếng Trung
Yêu cầu khác : Chỉ lấy mới, ưu tiên cho lđ có kinh nghiệm thao tác máy CNC, thái độ phối hợp tốt, không được chọn việc, phối hợp với công ty tăng ca và luân ca.
Mô tả công việc : Thao tác máy tiện CNC, đưa nguyên liệu vào ra máy CNC, vận chuyển hàng 10Kg ( thỉnh thoảng), dọn dẹp khu vực làm việc
Số giờ tăng ca TB 60 tiếng/tháng
Môi trường làm việc : Bình thường, có tiếng ồn
Chế độ luân ca Luân ca
Mức lương cơ bản 23.800NT/tháng
Phí ăn ở 2000NT/tháng
Tiết kiệm Không
Thời hạn nhận fom GẤP