PHÚ SỸ
Địa điểm: TP Cao Hùng
05 nữ kỳ hạn: 03 năm
Cấp 3 trở lên
Nữ cao 155 cm trở lên, 18 – 28 tuổi
Sx chế tạo ,thao tác máy, kiểm hang, đóng gói, bộ ly hợp máy
Lương cơ bản 23.100 đài tệ,
Phối hợp theo quy định nhà máy
Phát lương ngày mùng 5 hàng tháng
Tăng ca 2 – 3 hr/ ngày

Cung cấp chỗ ăn ở, trừ 2500 đài tệ/ tháng, không đi làm công nhân tự lo
Trong xưởng đã có người Việt Nam
Ld sức khỏe tốt, chưa qua phẫu thuật,Không lấy lđ mù màu