•Nhà máy: VĨNH TÍN
•Địa chỉ : TÂN TRÚC-ĐÀI BẮC
• Nội Dung Công Việc : Thao tác máy sản xuất thùng nhựa , linh kiện , sản phẩm nhựa
•Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
• Thông Tin Nhà Máy : Nhà máy đã có lao động đang làm việc tại nhà máy
YÊU CẦU TUYỂN CHỌN:
1. Số lượng : 6 NAM
2. Giới tính : NAM + ĐI MỚI+ĐI LẠI
3. Trình độ : PTTH
4. Độ tuổi : 20 – 35 Tuổi
5. Chiều cao: NAM ≥ 1m65 trở lên
6. Cân nặng : NAM=55kg
7. Tình trạng hôn nhân: không cứ
8. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Trung giao tiếp cơ bản
9. Hộ chiếu: Đã có
CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Lương cơ bản: 23.100 NT$/tháng
2. Làm thêm : 3 tiếng / ngày
• LÀM 2 CA MỖI CA 12H/NGÀY
3. Chi phí ăn ở : Ở không trừ , ăn tự túc
4. Tiết kiệm: 3.000 NT$/tháng
HÌNH THỨC TUYỂN
Hình Thức : GỬI FROM+PV SKYPE