CÔNG TY: MINH TRỤC – THỤ LÂM/TÂN BẮC,

CẦN 02 NAM LÀM DỆT
SẢN PHẨM: DỆT
CÔNG VIỆC: THAO TÁC MÁY DỆT, LÊN XUỐNG CUỘN CHỈ, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
YÊU CẦU: NAM TỪ 22 – 35T, CAO TRÊN 170CM, NẶNG TRÊN 60KG
TĂNG CA: ỔN ĐỊNH 3H/ngày, CHẾ ĐỘ HAI CA