Nhà máy thực phẩm Gia Vị Hương
Thời hạn hợp 3 năm
Địa điểm Cao Hùng
Công việc thao tác máy đóng gói và làm các cv khác do sự sắp xếp
Cần tuyển: 2 nữ .
Tuổi lấy từ 18-35.t cao chuẩn 158 trở lên
Lấy cả đi mới và đi về rồi
Hình thức tuyển: Gửi form + Nhập cảnh ngay