*KHẨN VY – khu trung hòa Đài Bắc
Ca 12h – luân ca
Tuyển trực tiếp 25 lao động. Lấy cả lao động mới và Đi về rồi có kinh nghiệm

• • Công Việc : Thao tác máy cắm, hàn thiết bị và kiểm tra linh kiện điện tử
• – Nữ 18 qua sinh nhật – 32t
• – cao chuẩn 153cm, 45kg trở lên
• Tuyển trực tiếp 15/11/2019