ĐẠI GIA – ĐẠI THÔN, CHƯƠNG HÓA
Nhà máy sản xuât chế tạo thực phẩm
Sản phẩm:thực phẩm chay
Cần tuyển 01 nam,
Cần lao động sang đó thao tác, vận hành máy thực phẩm, bảo dưỡng máy đòi hỏi có chuyên nghành hàn
Yêu cầu lao động có kinh nghiệm sửa chữa điện nước, bảo dưỡng máy, hàn điện hoặc hàn hơi
Không lấy lao động có hình xăm
Công xưởng đã có lao động việt nam làm việc
Công ty hỗ trợ 1200 tiền ăn + 300 tiền gạo
Tăng ca 3 tiếng/ ngày
Thời hạn 2 năm 10 tháng